HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ ON MYÖS OULUN KAUPUNGIN VOIMAVARA

Oulun kaupunkistrategia 2026 ”Valovoimainen Oulu” lupaa, että ”Olemme vetovoimainen kaupunkityöpaikka. Teemme yhdessä merkityksellistä työtä oululaisten parhaaksi”. Lupauksen lunastaminen edellyttää sen merkityksen ymmärtämistä kaikilla tasoilla ja hyvää luottamus- ja virkamiesjohtamista, henkilöstöpolitiikkaa ja yhteistyötä henkilöstöjärjestöjen, työsuojelu-organisaation sekä työterveyshuollon kanssa.  

Ulkopuoliseen arviointiin pohjautuvat säästötoimenpiteet, korona ja suunniteltu sote-uudistus kuluttavat henkilöstön voimavaroja entistä enemmän. Jaksamista tukevien elementtien, kuten esim. Smartum-kortin poistaminen säästösyistä on aivan väärä toimenpide silloin kun henkilöstöltä vaaditaan enemmän.

Kuntalaisille tuotettavat laadukkaammat palvelut edellyttävät usein lisäponnistuksia juuri henkilöstöltä. Henkilöstön sairauspoissaolojen merkittävin syy on mielenterveys- ja uupumisongelmat. Oulun kaupungin viimeinen henkilöstötilinpäätös kertoo sairauspoissaolojen, ennenaikaisten eläköitymisten ja työtapaturmien aiheuttamien kustannusten kasvaneen. Lisääntyvät sairauspoissaolot ja työilmapiiriongelmat vaativat aina esimiehiltä nopeaa puuttumista. Henkilöstötilinpäätös kertoo myös sen, että kaupunkia työnantajana suosittelevien määrä on jonkin verran laskenut.

On selvää, että hyvin voiva henkilöstö tuottaa laadukkaampia palveluja ja hyvinvointia oululaisille.  Hyvinvoiva henkilöstö on kaupungin voimavara. Tutkimukset osoittavat, että työhyvinvointiin satsattu euro tulee nelinkertaisena takaisin. Henkilöstöstä huolehtiminen on työnantajan tehtävä. Ja tehtävää Oulussakin riittää, jotta alussa mainittu strategian lupaus voidaan täysimääräisenä lunastaa.