AIVOJEN ”RASSAAMINEN” AUTTAA TYÖKYVYN YLLÄPITÄMISESSÄ

(Kolumni vuodelta 2018)

Muisti on erittäin tärkeä osa elämässä selviytymisestä. Suurelle osaa ihmisistä muistin heikkeneminen on tosiasia ja ongelmallinen haitta monissa arjen toiminnoissa. Muistin heikkenemisen taustalla voi olla
muistisairaus tai jokin muu sairaus tai olotila mikä aiheuttaa muistin heikkenemistä, esim. stressi, työttömyys, masennus ja muut mielen sairaudet.

Muistiongelmilla on myös selkeä syy-yhteys ihmisten syrjäytymiseen. Muistisairaudet eivät koske vain ikäihmisiä vaan niitä ilmenee myös työikäisillä. Jopa niin, että työuran jatkuminen on vaarassa ja seurauksena aiottua varhaisempi eläköityminen. Eri yhteyksissä on kerrottu monia vinkkejä ja ohjeita, miten muistia voi ylläpitää ja sairauksia ehkäistä. Mm. terveet elämäntavat, riittävä uni, liikunta ja terveellinen ruoka ovat muun terveyden ohella myös muistia tukevia asioita. Samoin aivotyötä tukevat eri tehtävät ja pelit.

Oulun Seudun Muistiyhdistys STEA:n rahoittaman Aivosilta – hankkeen tavoitteena on parantaa työikäisen, muististaan huolestuneen elämänlaatua aivoterveyttä edistävien toimintamallien avulla. Kohderyhmä
etsitään eri kumppaneiden kanssa. Keskeinen rooli hankkeessa on kokemusasiantuntijoiden välittämällä arjen kokemuksella ja tiedolla.

Hankkeen työvälineistä aivoterveyttä edistävä ja elämänlaatua parantava
ryhmä Aivoköörit on kohdennettu muististaan huolestuneille työikäisille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Aivorassi on muististaan huolestuneille työikäisille suunnattu aivotreenin pienryhmä. Aivotreeni aktivoi ja huoltaa aivoja ja sillä on siten ennaltaehkäisevä vaikutus muistisairauksiin.

Aivovartti on työpaikoilla, työterveyshuolloissa ja hyvinvointikeskuksissa tapahtuva tietoisku tai työpaja, missä saa vinkkejä työhyvinvointiin ja aivojen suojaamineen. Aivotreffit on tarkoitettu henkilöille joille ryhmätoiminta ei jostain syystä sovi.

Hankkeen kautta on mahdollisuus saada tietoa ja apua joko ryhmässä tai henkilökohtaisesti. Lisäksi on asiantuntijaluentoja ja aivohoitoloita.
Oulun työttömyysluvut ovat korkeita. Kaupunki ja eri toimijat yhdessä etsivät ja kehittävät keinoja asian parantamiseksi. Järjestöillä on merkittävä rooli löytää keinoja ja tukea haastavassa tilanteessa elävien erityisryhmien työllistymiseen.

Aivosilta – hanke on yksi hyvä esimerkki järjestöjen työstä erityisryhmien
työllistymisen tueksi. Tällaisen työn hedelmistä nauttivat sekä yksittäiset työllistyjät että koko yhteiskunta.