CV

Marja-Leena Kemppainen                                                  1.12.2021

GSM  044  – 2604290                                                        

kempmarlee@gmail.com

HENKILÖTIEDOT                  

Marja-Leena Kemppainen (os. Juntunen), 21.1.56, Posio, naimisissa, kaksi aikuista naimisissa

olevaa lasta ja viisi lastenlasta

TUTKINNOT

Terveydenhoitaja AMK

      Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009

Johtamisen erikoisammattitutkinto (37 ov)

      Markkinointi-instituutti, 2005

Sosiaali- ja terveysalan työnohjaajakoulutus (25 ov)

     Oulun yliopisto, 2000

Terveydenhoitaja/erikoissairaanhoitaja

      Oulun sairaanhoito-oppilaitos, 1987

Sairaanhoitaja

      Oulun sairaanhoito-oppilaitos, 1984

Vastaanotto – osastoavustaja

      Oulun sairaanhoito-oppilaitos, 1977

Keskikoulu

      Haukiputaan peruskoulun yläaste, 1973

MUU KOULUTUS

Työhyvinvointikortti – kouluttaja

   Työturvallisuuskeskus, 2014

Työturvallisuuskortti -kouluttaja

    Työterveyslaitos, 2013

Työsuojelupäällikkökurssi,

    Työterveyslaitos, 2013

Työhyvinvointikortti

    Työterveyslaitos, 2013

Työhyvinvointivalmentaja

    OAMK ja Tampereen yliopisto, 2011

Työsuojelupäällikkönä kunnassa – kurssi 3 pv

    Työterveyslaitos, 2010

Työsuojelupäällikön perustieto – kurssi 3 pv

    Työterveyslaitos, 2010

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille (7 op)

    Työterveyslaitos, 2006

Valtakunnallinen maanpuolustus 79. jatkokurssit

    Maanpuolustuskorkeakoulu, 2006 ja 2010

Verkostokonsulttikouluttajakoulutus (12 op)

    Stakes, 2006

155. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi (5 vko)

     Maanpuolustuskorkeakoulu, 2000

Talouspolitiikka 2000+

     Sitra, 1999

Työpaikkakouluttajakoulutus (70 h)

     Opetushallitus/POHTO, 1996

Julkisyhteisöjen taloushallinnon perusteet – opintojakson luentoja (40 h)

     Pohjois-Pohjanmaa Kesäyliopisto, 1995

Lähijohtajuuden perusteet jatkolinja (15 ov)

     Oulun terveydenhuolto-oppilaitos, 1994

Osastonhoitajien hallinnollinen koulutus (4 ov)

    Tampereen Yliopiston täydennyskoulutus- keskus, 1994

Neuvottelutaidon ja esitystekniikan kurssi (15 h)

     Oulun Kansalaisopisto, 1978

Tietotekniikan A-ajokortti

      Oulun Aikuiskoulutuskeskus, 2004

KIELIKOULUTUS

Työelämän englantia – koulutusohjelma

     Markkinointi – instituutti, Oulu, 09/2009- 12/2009

English Language Certificate (10 pv)

     House of English, Brighton, 2001

Yksityinen viittomakielen opetus

     Kuurojenkoti Runola, 1990

Viittomakielen kurssi (38 h)

     Kuurojen Liitto ja Ammattikasvatushallitus, 1980

TYÖKOKEMUS

Työhyvinvointikorttikouluttaja

     Oulun kaupunki/Konsernipalvelut 2016 – 2018

Työhyvintointikoordinaattori/Työsuojelupäällikkö

     Oulun kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimi/Henkilöstöpalvelut 3/2010 – 11/2015

Palveluesimies

     Oulun kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimi/Terveydenhuolto/Keskitetyt erikoispalvelut 6/2007 – 2/2010

Osastonhoitaja, hallinnon erityistehtävissä ja opiskelijaterveydenhuollossa

     Oulun kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimi/Avoterveydenhuolto 7/2006-5/2007

Työyhteisökouluttaja
     Oulun Työterveys/Kehittämis- ja konsultaatioyksikkö 8/2005 – 7/2006

Vs. ylihoitaja

     Oulun kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimi/Avoterveydenhuolto, 11/2004 – 8/2005     

Projektityöntekijä

     Oulun kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimi/Avoterveydenhuolto, 4-10/2004    

Osastonhoitaja

     Oulun kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimi/Avoterveydenhuolto, 10/1990-5/2007

Hoitotyön vastuuhenkilö

     STM:n /Pateniemen suuralueen Lähipalveluprojektinjohtoryhmän jäsen 1995 – 1996

     Pateniemen aluehallintokokeilu, 1993 – 1996 

Osastonhoitaja

     Kuurojenkoti Runola, 1/1990 – 10/1990  

Ma. terveydenhoitaja ja terveydenhuoltosihteeri

     Oulun kaupunki Terveysvirasto, 3/1989 – 12/1989   

Vs. osastonhoitaja (20 h/vk)

     Ii-Kiiminki – alueen kansanterveystyön kl, ODL, 1/1989 – 3/1989 

Vs. osastonhoitaja

     Ii-Kiiminki – alueen kansanterveystyön kl, Haukiputaan ta, 9/1987- 12/1988   

Sairaanhoitaja

     Oulunsuun sairaala, 7/1985 – 7/1987  

Ma. johtajatar

     Oulun Seudun Mäntykoti ry, 1/1885 – 6/1985   

Terveyskeskusavustaja

    Oulun kaupunki/Terveysvirasto, 10/1980 – 8/1983   

Osastoavustaja

     Oulunsuun sairaala, 9/1977 – 10/1980   

Vs. osastoavustaja

     Oulun Yliopistollinen keskussairaala, 6/1977 – 8/1977  

Ma. osastoavustaja ( 20 h/vk )

     Oulun Yliopistollinen keskussairaala, 8/1977 – 9/1977  

Toimistoapulainen ja puhelinmyyjä

     OTK – Oulun Lihanjalostus, 11/1973 – 6/1976  

Opiskeluvuosina eripituisia sijaisuuksia Oulunsuun sairaalan, Yliopistollisen keskussairaalan ja terveyskeskus- sairaalan osastoilla ja poliklinikoilla osastoavustajan, terveyskeskusavustajan, mielisairaanhoitajan, sairaanhoitajan, erikoissairaanhoitajan ja yöylihoitajan tehtävissä.

12-vuotiaasta lähtien kesäisin kotiapulaisen ja baariapulaisen tehtävissä.

LUOTTAMUSTOIMET

Valtuuston vaalitoimikunnan jäsen 8/2021

Tarkastuslautakunnan jäsen 8/2021 –

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 6/2017 – 8/2021

Kaupunginjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä 2016

Suomi100 – juhlavuositoimikunta 2015 – 2017

Talouden tasapainottamisen poliittinen työryhmä jäsen 2015

Talouden tasapainottamisen poliittinen ohjausryhmä 2014

Kuntajakoselvitystyön ohjausryhmän jäsen 2014 – 2015

Uusi Oulu yhdistymishallituksen jäsen 2010 – 2012

Uusi Oulu yhdistymishallituksen työvaliokunnan jäsen 2010 – 2012

Uusi Oulu johtamisjärjestelmätoimikunnan jäsen 2010- 2012

Uuden Oulun henkilöstön nimeämistoimikunta jäsen 2011 – 2012

Uuden Oulun juhlatoimikunta jäsen 2011 – 2013

Monikuntaliitos valmistelutyöryhmän ja puheenjohtajiston jäsen 2009 – 2010

Kaupunginvaltuutettu 1989 –

Kaupunginhallituksen jäsen 2009 – 2010

Kaupunginhallituksen varajäsen 2005 – 2008, 2011 – 5/2017

Valtuustoryhmän puheenjohtaja 1993 – 1997

Valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunta 1997 – 1999 ja 2001-

Kunnallinen vammaisneuvosto jäsen 2005- 5/2017

Sosiaalijaosto / Yksilöasiainjaostossa kaupunginhallituksen edustaja varajäsen 2005 – 2007 ja jäsen 2007 – 5/2017

Oulun Työterveyden johtokunnassa kaupunginhallituksen edustaja varajäsen 2009 – 2012

Kuntaliitosneuvottelutyöryhmä jäsen 2005 – 2008

Monikuntaliitostoimikunta jäsen 2009 – 2010

Palvelusäätiön valtuuskunta varajäsen 1997 – 2000

Sosiaalilautakunta varajäsen 1989 – 1992

Sosiaalilautakunta perhehuoltojaosto jäsen 1989 – 1990

Kulttuurilautakunta varajäsen 1993 – 1996

Suomen valtiollisen merkkivuoden 1809 – Oulun toimikunta jäsen 2007 – 2009

J.W. Snellman 200 vuotta – juhlatoimikunta jäsen 2004 – 2006

Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtokunta jäsen 1991

Kuntalakitoimikunta jäsen 1995 – 1996

Kunnan keskusvaalilautakunta jäsen 1993 – 1996

Vaalilautakunta jäsen 1991,1992,1994

Läänin keskusvaalilautakunta varajäsen 1995 – 1996

Hallinnon kehittämistyötä johtava toimikunta varajäsen 1989 – 1990

   Oulun kaupunki

Maakuntavaltuuston jäsen 1993 –

Tarkastuslautakunnan varajäsen 2017 –

Sote- ja maakuntauudistusta valmistelevan poliittisen laajan ohjausryhmän jäsen 2017 – 2019

Sote- ja maakuntauudistusta valmistelevan poliittisen seurantaryhmän jäsen 2017 – 2019

Pohjois-Pohjanmaan PoPSTer hankkeen poliittisen ohjausryhmän jäsen 2015 – 2017

Pohjois-Pohjanmaan PoPSTer hankkeen hallinnollisen ohjausryhmän jäsen 2016 – 2017

Pohjois-Pohjanmaan PoPSTer hankkeen johtoryhmän jäsen 2016 – 2017

 Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan POPsoten valmistelevan poliittisen suppean ohjausryhmän jäsen 2020 –

 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

  

Kansanedustaja, Oulun vaalipiiri, 1999 – 2003

Talousvaliokunnan jäsen 1999 – 2003

Maa – ja metsätalousvaliokunta jäsen 1999 – 2003

Asuntoneuvosto jäsen 1999 – 2003

Lapsen Puolesta ryhmä jäsen 1999 – 2003

Arsenalin tarkastuslautakunta varajäsen 1999 – 2003

Kotitalouden tukirengas varajäsen 1999 – 2002, puheenjohtaja 2002 – 2003

   Eduskunta

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta jäsen

   Puolustusministeriö, 2001- 2005

Luonnonvarainneuvosto varajäsen

   Maa- ja metsätalousministeriö, 2003 – 2005

Luonnonvarainjaosto jäsen

   Maa- ja metsätalousministeriö, 2003 – 2005

Tarkastuslautakunta jäsen

   Kuntien eläkevakuutus (Keva), 2005 – 2008

Kuntavaltuuston jäsen ja ryhmäpuheenjohtaja 2009 – 2012

   Kuntaliitto

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja 2015 – 2019

2. Varapuheenjohtaja  2003 – 2005

Puoluehallitus jäsen 1996 – 1999, 2004 – 2005, 2008 – 2010, 2014 – 2019

Puoluehallituksen työvaliokunta jäsen 2010 -2010

Puoluehallitus varajäsen 2006 – 2007, 2011 – 2013, 2019 -2021

Puoluevaltuusto jäsen 1994 – 1995

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piirihallitus jäsen 1989 –

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piirihallitus varapuheenjohtaja 1998 – 2003, 2006 – 2007, 2010 – 2013, 2019-2021

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piirihallitus puheenjohtaja 2004 – 2005, 2008 – 2009, 2016 – 2018

Oulun paikallisosaston johtokunta jäsen 1989 – 2001

Oulun paikallisosaston puheenjohtaja 1993 – 1998, 2021 –

Kristillisdemokraattiset Naiset ry puheenjohtaja 2014 – 2015

Pohjois-Pohjanmaan Naispiirin johtokunta jäsen 1989 – 1990, 1997 – 2005, 2008 –

Pohjois-Pohjanmaa Nuorisopiirin perustaja- ja hallituksen jäsen 1990 -1992

   Kristillinen Liitto ja Kristillisdemokraatit

Hallituksen puheenjohtaja 2001- 2012, kunniapuheenjohtaja 2013 –

   Keliakialiitto ry,

Hallituksen jäsen 1985 -1995, hallituksen puheenjohtaja 1995-

   Auta Lasta ry

Hallituksen jäsen 2002 – 2006, 2009 – 2012, hallituksen puheenjohtaja 2007- 2008, 2013-

   Oulun Seudun Muistiyhdistys ry

Hallituksen jäsen 1999 – 2003, varapuheenjohtaja 2003 – 2006, hallituksen puheenjohtaja 2006 – 2018

   Juntusten sukuseura ry

Liittokokousedustaja 2000 ja 2009

   Tehy          

Perustajajäsen ja puheenjohtaja 1978 – 1982

   Oulun vastaanotto – osastoavustajat ry

Hallituksen varajäsen

   Lastensuojelun Keskusliitto ry 2005 – 2006

Hallituksen jäsen 1978 – 1982

   Suomen Vastaanotto-osastoavustajat ry

Hallintoneuvoston jäsen 2019 –

Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan jäsen 2019 –

Edustajiston jäsen 2007 – 2018

   Osuuskauppa Arina

Hallituksen varajäsen 2018 –

   Oulun kristillinen kasvatus ry 

Toiminnantarkastaja 2018 –

   Lions Glub Oulu/Raatti

ME- avioliittotyössä isäntäparina yhdessä puolison kanssa 2005 – 2006

ME- avioliittotyössä Pohjois-Suomen maallikkovastaavina yhdessä puolison kanssa 2009 – 2010

ME- avioliittotyössä Oulun yhteisössä, vapaaehtoistyössä eri tehtävissä 2010 –

Lippo –Ladyt, naispesäpallon tukiryhmän varapuheenjohtaja 2003-2005, puheenjohtaja 2006

Yli neljänkymmenen vuoden aikana aktiivinen vapaaehtoistoimija ja vastuunkantaja useissa potilas- ja hyväntekeväisyysjärjestöissä sekä seurakunnassani.

ANSIOMERKIT

Kunnallisneuvos

   Tasavallan Presidentti 2017

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ansioristi

   Tasavallan Presidentti 2006

Kuntaliiton kultainen ansiomerkki

   Kuntaliitto 2011

Kuntaliiton kunniamerkki

   Kuntaliitto 2012

Kultainen kunniamerkki

   Keliakialiitto 2012

Hopeinen kunniamerkki

   Oulun seudun muistiyhdistys 2014