KOLMANNEN SEKTORIN ROOLIA EI SAA UNOHTAA HYVINVOINTIALUEELLA

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ei selviä ilman järkevää ja tasapainoista kumppanuutta yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Tulevan hyvinvointialueen palveluja järjestettäessä on tuottajaksi valittava paikallisen arvion mukaan paras, laadukkain ja kustannuksiltaan järkevin toimija.

Suurten kokonaisuuksien kilpailuttaminen voi helposti johtaa kotimaisten ja pienten yritysten karsiutumiseen. Pohjois-Pohjanmaan hankintatoimelle on annettava mahdollisuus yhä enemmän pilkkoa palveluita osiin, jotta pienemmätkin pk-yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin.

Hankintakriteereissä on otettava huomioon kestävä kehitys ja huoltovarmuustekijät. Hiilijalanjälki jää usein pienemmäksi, kun hankinnat tehdään läheltä.  Yhteiskuntavastuu pitää ulottaa kaikille sotepalveluita tuottaville toimijoille ja kolmannen sektorin roolia ei saa unohtaa. Moninainen yhdistys- ja järjestötoiminta tukee osaltaan julkista sektoria, jonka toimintasäde on rajallinen.

Marja-Leena Kemppainen

Kunnallisneuvos, Terveydenhoitaja AMK

Erikoissairaanhoitaja

Aluevaaliehdokas / kd