ARJEN TURVA KUULUU JOKAISELLE

Minulla on ollut ilo elää, tehdä työtä ja toimia luottamustehtävissä sekä vapaaehtoistyössä aloilla, joiden kautta olen päässyt kohtaamaan monenlaisten ihmisten arkea. Se mikä on toiselle itsestään selvää, on toiselle ulottumattomissa. Arjen turvaan vaikuttavat monet tekijät. Keskeistä on katto pään päällä, jokapäiväinen leipä, vaatetus, turvallinen elinympäristö ihmissuhteineen sekä terveys.

Turvaan tarvitaan säännöllinen toimeentulo. Työn puuttuminen vie pohjan toimeentulon turvasta ja liian usein alentaa myös itsetuntoa. Jokaisella kykenevällä ihmisellä on oikeus työhön. Ikävä kyllä se puuttuu vielä liian monelta. Vähintään yhdellä perheenjäsenellä tulee olla työpaikka. Yrittäjyys synnyttää työpaikkoja, siksi yrittäjyyttä tulee helpottaa eri keinoin. Erityisryhmien työllistäminen tulee olla velvoite. Työn myötä saadaan verotuloja ja näin kuntien ja valtion tulot kasvavat.

Vauvasta vaariin tarvitaan erilaisia ennaltaehkäiseviä, tukevia ja korjaavia palveluja. Tarvitaan tukea lapsiperheiden arjen turvaamiseksi, laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta, ja ammatillista koulutusta. Eri ikäisten koti- ja hoivapalvelujen tulee olla laadukkaita ja turvallisia. Erityisryhmien palveluissa tulee huomioida heidän erityistarpeensa liittyen asumiseen ja tukitoimiin. Terveys- ja sosiaalipalveluiden tulee olla saatavilla nykyistä nopeammin ja yksilöllisemmin. Pitkät jonotusajat lisäävät ihmisten sairautta ja pahoinvointia sekä usein lisäävät kustannuksia. “Henkilöstö on voimavara” – fraasi pitää paikkansa. Hyvin johdettu ja hoidettu henkilöstö osaa ja jaksaa tuottaa laadukkaita palveluja. Tässä työssä tahdon olla mukana.

No Comments

Post a Comment