TYÖN ILOA VAALIVA TYÖYHTEISÖ OSAA JA JAKSAA PAREMMIN

Säiden haltija tarjosi tänä kesänä suomalaisille mahdollisuuden laadukkaaseen lomailuun. Työssä purettua ”jaksamisen akkua” saatiin ladata Suomen oloihin poikkeuksellisella aurinkoenergialla. Hyvänkin loman jälkeen saattaa työhön paluu kuitenkin vaatia ponnisteluja ja tuntua jopa vastenmieliseltä. Joidenkin mielessä saattaa olla toive loman jatkumisesta tai pikaisesta eläkkeelle pääsemisestä. Usein tällaiset ajatukset johtuvat siitä, että työpaikalla kaikki ei ole kunnossa. Työpaikoissa mm. työtahti ja monet muut kuormittavat tekijät vaikuttavat työssä viihtymiseen ja jaksamiseen. Työntekijöiden jaksamista tukevia teorioita ja toimenpiteitä kehitetään jatkuvasti. Siltikin monilla työpaikoilla ilmenee ”ilonpuutostautia”, ”kiiresairautta”, väsymystä jne. Usein puuttuvan työn ilon tilalla on tyytymättömyys. Samalla pitäisi kuitenkin olla tehokas, laadukas ja tuloksellinen.

Ilon vaikutuksista yksilöihmiseen on todettu, että se lisää luovuutta, auttaa ongelmaratkaisu-tilanteissa aivojen osia toimimaan paremmin ja lisäksi ilo on tarttuvaa. Työn ilo ja sen vaikutus yksilön hyvinvointiin onnistuu parhaiten jos työntekijä voi kokea, että hän voi vaikuttaa omaan työhönsä. Työyhteisö ja esimies voivat yhdessä luoda työyhteisöönsä sellaista kulttuuria, että yksittäinen työntekijä voi kehittää itseään ja omaa osaamistaan. Työn iloa kokeva työntekijä ja työyhteisö toimivat hyvin ja tuloksellisuus lisääntyy.

Työn iloa luodaan yhteisvoimin, ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutustaidoilla, työyhteisön kielellä ja sosiaalisilla taidoilla on oleellinen vaikutus työn ilon luomisessa. Miten tuodaan esille omia mielipiteitä, millaiset ovat ongelmanratkaisutaidot, miten annetaan palautetta ja kiitosta sekä yleensäkin arvostetaan itseä ja toisia työntekijöitä. Merkittävää on myös se miten ihmisten ja asioiden arvostus tuodaan työyhteisössä esille ja miten se näkyy arjessa. Samoin kuin työntekijä tarvitsee arvostusta, myös esimiestä tulee arvostaa.  Arvostusta mitataan mm. sillä miten toisista työyhteisön jäsenistä puhutaan. Työpaikan ilmapiiriin vaikutetaan hyvinkin pienillä asioilla. Jopa tervehtimisellä on suuri merkitys ilon ilmapiirin luomisessa. Huumori ja hauskanpito ovat niin ikään tärkeitä elementtejä. Myönteinen suhtautuminen asioihin lisää myönteisyyttä ja tällöin ongelmatkin näyttävät pienemmiltä. Työn jatkuvassa muutoksessa keskeneräisyyden salliminen voi joskus olla vaikeaa. Sen merkitys uudistumiselle on kuitenkin olennainen. Normaalissa työyhteisössä syntyy erimielisyyksiä ja ongelmia. Eri mieltä voi olla rakentavasti ja toisia loukkaamatta. Rakentavan kritiikin antaminen ei ole aina helppoa ja yleensä se kohdistuu toiseen työntekijään kun sen pitäisi kohdistua toimintaan. Kritiikin esittäminen on toive muutoksesta ja siksi siihen tulee suhtautua sen mukaisesti. Esimiehen tulee ottaa työn ilon luominen tavoitteeksi yhdessä työntekijöiden kanssa. Yksin sitä ei voi kukaan tehdä. Puhuminen ja kuuleminen ovat tärkeitä välineitä yksittäisen työntekijän kasvua ja kehitystä tukemassa. Tärkeintä työn ilon luomisessa on kuitenkin oma asenne. Etsi työstäsi myönteisiä asioita ja aloita se kääntämällä suupielet hymyyn työpaikkasi ovella. Ja tee se jo tänään!